Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Papież Franciszek na Anioł Pański.  17 września  2023/wiara.pl

fragment: Przesłanie Jezusa jest jasne: Bóg przebacza w sposób nieobliczalny, ponad wszelką miarę. Taki jest, działa ze względu na miłość i bezinteresownie. Boga nie można kupić, Bóg jest bezinteresowny, jest w pełni bezinteresowny. Nie możemy Mu odpłacić, ale naśladujemy Go, kiedy przebaczamy naszemu bratu lub siostrze. Dlatego przebaczenie nie jest dobrym uczynkiem, który można wypełnić albo nie: przebaczenie jest to podstawowy stan dla tych, którzy są chrześcijanami. Każdy z nas jest bowiem osobą, która dostąpiła przebaczenia: pamiętajmy, że dostąpiliśmy przebaczenia. Bóg oddał za nas swoje życie i w żaden sposób nie możemy zrekompensować Jego miłosierdzia, którego nigdy nie wycofuje ze swojego serca. Jednak odpowiadając na Jego bezinteresowność, czyli przebaczając sobie nawzajem, możemy dawać o Nim świadectwo, rozsiewając wokół siebie nowe życie. Bez przebaczenia nie ma bowiem nadziei, bez przebaczenia nie ma pokoju. Przebaczenie jest tlenem, który oczyszcza powietrze skażone nienawiścią, przebaczenie jest środkiem zaradczym leczącym trucizny urazy, jest sposobem na rozładowanie gniewu i uleczenie wielu chorób serca, które zanieczyszczają społeczeństwo.

Więcej…

 

202210 9

13 października Nabożeństwo Fatimskie prowadził ksiądz Michał Szawan oraz przybyły z nim z Malty ksiądz Salwini.


Na Malcie także mocne jest nabożeństwo do Matki Bożej. Ludzie spotykają się w małych wspólnotach w domach i modlą się na różańcu.

105 lat temu 13 października był ostatnim dniem Objawień Fatimskich.
Ksiądz Michał powiedział „ Maria obiecała wtedy, że wojna wkrótce się skończy i tak było. Dzisiaj jest w nas pragnienie aby wojna w Ukrainie i w innych państwach świata się skończyła a żołnierze wrócili do domów do rodzin, aby Rosja się nawróciła i nastał czas pokoju. Dzisiaj módlmy się o to.
Mamy takie przekonanie, że Maria jest w stanie nam w tym pomóc, bo wielokrotnie pomagała nie tylko naszemu narodowi.”

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że możemy być błogosławieni słuchając Słowa Bożego.
Maryja w objawieniach wzywała nas do poprawy życia, pokuty, abyśmy Jezusa słuchali, ufali mu i byli jemu wierni.

Ksiądz Michał życzył nam, aby nadzieja, którą daje Fatima, że dzięki modlitwie trudne po ludzku sprawy, nasze osobiste i te dotyczące całego świata mogą się zmienić, bo dla Boga nic nie ma niemożliwego

Ksiądz Michał Szawan przygotowuje się od roku do wyjazdu na misje. Za około dwa miesiące wyjedzie do Papui - Nowej Gwinei by tam przez sześć lat pracować na misjach.

W czasie kursu misyjnego był na Malcie i tam poznał dzisiejszych gości z którymi przybył do nas.

202210 2 

202210 1

202210 4

202210 5

202210 6

202210 7

202210 8

202210 9

202210 10

202210 11

 

 202210 15

202210 16

202210 17

202210 18

202210 19

202210 20

202210 21

202210 22

202210 23

202210 24

Goście z Malty

202210 25