Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

 

202210 9

13 października Nabożeństwo Fatimskie prowadził ksiądz Michał Szawan oraz przybyły z nim z Malty ksiądz Salwini.


Na Malcie także mocne jest nabożeństwo do Matki Bożej. Ludzie spotykają się w małych wspólnotach w domach i modlą się na różańcu.

105 lat temu 13 października był ostatnim dniem Objawień Fatimskich.
Ksiądz Michał powiedział „ Maria obiecała wtedy, że wojna wkrótce się skończy i tak było. Dzisiaj jest w nas pragnienie aby wojna w Ukrainie i w innych państwach świata się skończyła a żołnierze wrócili do domów do rodzin, aby Rosja się nawróciła i nastał czas pokoju. Dzisiaj módlmy się o to.
Mamy takie przekonanie, że Maria jest w stanie nam w tym pomóc, bo wielokrotnie pomagała nie tylko naszemu narodowi.”

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że możemy być błogosławieni słuchając Słowa Bożego.
Maryja w objawieniach wzywała nas do poprawy życia, pokuty, abyśmy Jezusa słuchali, ufali mu i byli jemu wierni.

Ksiądz Michał życzył nam, aby nadzieja, którą daje Fatima, że dzięki modlitwie trudne po ludzku sprawy, nasze osobiste i te dotyczące całego świata mogą się zmienić, bo dla Boga nic nie ma niemożliwego

Ksiądz Michał Szawan przygotowuje się od roku do wyjazdu na misje. Za około dwa miesiące wyjedzie do Papui - Nowej Gwinei by tam przez sześć lat pracować na misjach.

W czasie kursu misyjnego był na Malcie i tam poznał dzisiejszych gości z którymi przybył do nas.

202210 2 

202210 1

202210 4

202210 5

202210 6

202210 7

202210 8

202210 9

202210 10

202210 11

 

 202210 15

202210 16

202210 17

202210 18

202210 19

202210 20

202210 21

202210 22

202210 23

202210 24

Goście z Malty

202210 25