jub2019 1

Papież Franciszek 2018

  Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

 W pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W ciągu tych czterech tygodni Adwentu liturgia prowadzi nas do świętowania Narodzenia Jezusa, ponieważ przypomina nam, że On przychodzi każdego dnia w nasze życie i powróci w chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do patrzenia w przyszłość z ufnością, jak nas zachęca prorok Izajasz, który swoim natchnionym głosem towarzyszy całej drodze Adwentu.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Izajasz prorokuje, iż „stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną” (2,2). Świątynia Pana w Jerozolimie jest ukazana jako punkt zbieżności i spotkania wszystkich narodów. Po Wcieleniu Syna Bożego sam Jezus objawił się jako prawdziwa świątynia. Dlatego wspaniała wizja Izajasza jest Bożą obietnicą i pobudza nas do przyjęcia postawy pielgrzymki, drogi do Chrystusa, który jest sensem i kresem całej historii. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, mogą ją znaleźć idąc jedynie drogami Pana, natomiast zło i grzech wynikają z faktu, że jednostki i grupy społeczne wolą podążać drogami podyktowanymi interesami egoistycznymi, powodującymi konflikty i wojny. Adwent jest właściwym okresem, by przyjąć przybycie Jezusa, który przychodzi jako posłaniec pokoju, by wskazać nam drogi Boga.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42). Czuwanie nie oznacza trzymania oczu materialnie otwartych, ale posiadanie serca wolnego i zwróconego we właściwym kierunku, to znaczy gotowego, by dawać i służyć. To właśnie oznacza czuwanie! Sen, z którego musimy się przebudzić obejmuje obojętność, próżność, niemożność nawiązania autentycznie ludzkich relacji, niezdolność do zatroszczenia się o brata samotnego, opuszczonego lub chorego. Oczekiwanie na Jezusa, który przychodzi, musi się zatem przełożyć na trud czuwania. Chodzi przede wszystkim o zdumienie działaniem Boga, Jego niespodziankami i danie Jemu pierwszeństwa. Czuwanie oznacza także, konkretnie wrażliwość na naszego bliźniego znajdującego się w trudnej sytuacji, pozwolenie, aby wyzwaniem były dla nas jego potrzeby, nie czekając, aż on czy ona poprosi nas o pomoc, ale nauczenie się uprzedzania, wyprzedzania, tak, jak Bóg zawsze czyni wobec nas.

Zapraszamy na godzinę Miłosierdzia Bożego w kościele codziennie (także w niedziele) o godzinie 15.

Więcej…

090620161A    090620162A

090620163A    090620164a

 

Dekanalne czuwanie w intencji Światowych Dni Młodzieży

Po Mszy Świętej o godz.18 Diakonia Muzyczna prowadziła czuwanie przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w intencji Światowych Dni Młodzieży. Już za kilkanaście dni,  z orędziem Bożego królestwa do naszej Ojczyzny przybędzie Ojciec Święty Franciszek oraz młodzi z całego świata. Chciejmy to spotkanie, można powiedzieć, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą.

 030720163    030720164

030720165    030720166

030720167    030720168

Dzisiaj, tak jak w każdy dzień w miesiącu lipcu o 17:40,  modliliśmy się na nabożeństwie do Krwi Pana Jezusa

030720161    030720162

 

Święto Piotra i Pawła

29 czerwca w święto Apostołów Piotra i Pawła modliliśmy się w intencji naszych Księży w dniu imienin - za Księdza Piotra i Księdza Pawła  o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i zdrowie, żeby tak jak Apostołowie "obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa".  

 pp1A    pp4A

pp5A

 

Sprzątanie Kościoła przez parafian  z bloku nr 9 dnia 02.07.2016r

sp020720168A    sp020720167A

sp020720166A    sp020720165A

sp020720162A    sp020720164A

 

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Dzieci razem z rodzicami na Mszy Świetej podziękowały Panu Bogu za rok szkolny i katechetyczny. Prosiły o dobre wakacje.

zr2A

zr1A    zr3A    

zr5A    zr4A

 

Sprzątanie Kościoła przez parafian  z bloku nr 5 dnia 25.06.2016r

bl5 2A    bl5 1A

 

Jest  planowana dwutygodniowa przerwa w pracach  przy  dokończeniu pokrycia blachą pozostałej części budynku kościoła-24.06.2016r